สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด จำหน่ายปุ๋ย หัววัวคันไถ
ราคาปุ๋ยวันนี้  
ปุ๋ยอินทรีย์ตรากุหลาบแดง
ราคา - บาท
13-3-10 เคมี กุหลาบแดง
ราคา 900 บาท
 
46 - 0 - 0 กระต่าย
ราคา 920 บาท
46 - 0 - 0 ช่อฟ้า
ราคา - บาท
13 - 13 - 21 ม้าสิงห์
ราคา 1,200 บาท
16 - 16 - 8 กระต่าย
ราคา 865 บาท
15 - 15 - 15 หัววัวคันไถ
ราคา 980 บาท
16-16-8 หัววัวคันไถ
ราคา 860 บาท
15 - 15 - 15 กระต่าย
ราคา 965 บาท
15 - 15 - 15 ช่อฟ้า
ราคา - บาท
13 - 13 - 21 ม้าสิงห์
ราคา - บาท
9 - 24 - 24 รังผึ้ง
ราคา 620 บาท
46-0-0 ท็อปวัน
ราคา - บาท
ท็อปวัน 13-13-21
ราคา - บาท

ราคาเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 55